Studie o efektivitě zpětných odkazů

05.02.2014 22:25

Výsledky studie jsou aplikovatelné na vyhledávač Google. Na Seznam ještě stále platí starší metody jako zápisy do katalogů, PR články a kupované odkazy. Otázkou ale je, jak dlouho.


Překlad studie o efektivitě zpětných odkazů a ideálním složení odkazového profilu německé společnosti Libako Linkbuilding Agentur.

 

Zdroj: https://www.libako.de/linkaufbau-studie-9-linkarten

9 typů odkazů, které mohou rozhodnout mezi první pozicí a penalizací

In-house studie týmu Libako, kterou vedl Mark Bauer, jasně ukazuje, které typy odkazů byste měli při budování 

zpětných odkazů použít a které ne. 

Máme vítěze a poražené po první aktualizaci Penguin a pod drobnohledem jsme zjistili pozoruhodné korelace mezi 

užíváním některých typů odkazů a výkonem po aktualizaci Penguin.

Profesionální, efektivní linkbuilding je stále obtížnější – to je veřejným tajemstvím. To se vztahuje k textům 

odkazů, používání dofollow a nofollow odkazů, cíli odkazů, odkazovatelný obsah a další. Tato studie se zaměřuje 

na zodpovězení otázky, jaký poměr jednotlivých typů odkazů vede k úspěšnému linkbuildingu.

Jak jsme to přesně udělali?

Detailně jsme analyzovali odkazový profil dvaceti vítězů a dvaceti poražených první aktualizace Penguin. 

Díky SEO-Kick API a vlastnímu nástroji pro analýzu odkazového profilu jsme prověřili 40 odkazových profilů s 

téměř 80 000 zpětnými odkazy z různých domén.

 

 

Druhy zpětných odkazů u vítězů a poražených

 

Zde jsou zajímavá fakta:

 • Vítězové mají v průměru dvakrát více hlubokých odkazů (odkazů na podstránky) než poražení (59% až 29%)
 • Poražení používají téměř třikrát tolik hlavního klíčového slova v anchor textu nežli vítězové (28% až 11%)
 • Poražení mají více než 2x tolik zpětných odkazů z domovských stránek než vítězové (14% až 6%)
 • Ke 4 z 5 odkazů poražených se může dostat každý (katalogy, adresáře, atd.), u vítězů je to pouze 2 z 5 odkazů (81% až 35%)
 

Výsledky studie

Všech 80 000 zpětných odkazů bylo zkontrolováno a rozřazeno podle svých vlastností. Na základě toho jsme 

vytvořili různé statistiky.

 

Krátká analýza

 • 80 % vítězů má mnoho odkazů z diskusních fór, a 85% má mnoho odkazů z blogů
 • 60 % vítězů má málo odkazů z webů pro publikování tiskových zpráv a novinek (PR weby)
 • 95 % vítězů má málo odkazů z webů určených pro publikování článků
 • 80 % poražených má jen stěží autoritativní odkazy (důvěryhodné odkazy z článků na zavedených webech)
 • Vítězové mají v průměru 10x více autoritativních odkazů, než poražení
 
 
Typ odkazu Průměrný podíl v profilu vítězů Průměrný podíl v profilu poražených Známka Chci tyto odkazy?
Autoritní odkazy 9 % 0,9 % 1 Ano, určitě!
Fóra 34 % 9 % 2 Ano, rád
Blogy 27 % 10 % 2 Ano, rád
Oborové katalogy 2,1 % 1,5 % 3 Ano, proč ne
Portály otázky a odpovědi 1,1 % 0,9 % 3 Ano, proč ne
Portály pro tiskové zprávy 4 % 8 % 4 Ano, ale ne masově
Záložkovací služby 14 % 32 % 5 Pouze pečlivě vybrané
Katalogy webů 8 % 22 % 5 Pouze pečlivě vybrané
Weby pro publikování článků 0,4 % 16 % 6 Ne, v žádném případě
 

Srovnání devíti druhů zpětných odkazů

Pro podrobnější ověření jsme propojili výše uvedené známky s vhodnou statistikou z naší studie.

9. Odkazy z webů pro publikování článků: Nebudovat!

 

Ø Podíl odkazů z webů pro publikování článků v odkazových profilech:

 

 

 

Odkazy z článkových webů

 • Vítězové: 0,4 %
 • Poražení: 16 %
 • Poměr: 1:40
 •  

Odkazy z webů pro publikování článků jsou zdaleka nejhorší. Budování odkazů z článkových adresářů je v 

podstatě jen manipulace s ranky ve výsledcích vyhledávání. Zajímavé je zjištění, že odkazy z těchto článků 

maji pouze minimální nebo žádnou viditelnost ve vyhledávačích.

Ti, kteří si pamatují humbuk kolem článkových webů, musí pochopit, proč Google nestrpí tyto typy odkazů. 

Článkové weby byly vytvořeny pouze za účelem rychle vytvářet odkazy z článků. Až 99 % takto vytvořených 

webů nemá žádnou hodnotu pro čtenáře.

 

Ø Počet odkazů z článkových webů Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 0 % 35 % Neexistuje jediný vítěz po updatu Penguin, který by měl hodně odkazů z článkových webů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 5 % 40 % Mezi těmi, kteří mají nějaké odkazy z článkových webů je počet poražených velmi vysoký
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 95 % 25 % Téměř všichni vítězové nemají nic společného s tímto typem odkazů

 

Známka: 6

Závěr: Zde není potřeba dalších slov – budování zpětných odkazů z článkových webů má negativní efekt na 

pozice ve vyhledávačích.

 

8. Odkazy z webových katalogů: Používejte pouze pečlivě vybrané portály

 

Ø Podíl odkazů z webů pro publikování článků v odkazových profilech:

 

Odkazy z obecných katalogů

 • Vítězové: 8 %
 • Poražení: 22 %
 • Poměr: 1:3

Jeden z nejstarších typů zpětných odkazů je vlastně starý dobrý webový katalog. První webové adresáře vznikly 

díky nadšeným fanouškům internetu, ale postupem času byly stále více a více zneužívány pro SEO účely. 

To znamená, že mnoho katalogů je přeplněných a svět je nepotřebuje.

 

I když moje webové stránky jsou čité a kvalitní a záznam do katalogu je proveden správně, hrozí zde nebezpečí 

tzv. špatného sousedství. Proto je důvěry Googlu v tento typ odkazů velmi malá, ale stále existuje několik dobře 

fungujících katalogů, ve kterých se vyplatí mít záznam.

 

Ø Počet odkazů z článkových webů Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 20 % 55 % Míra ztráty pozic je téměř třikrát vyšší u těch, kteří mají mnoho odkazů z katalogů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 35 % 30 % Mezi těmi, kteří mají několik odkazů z katalogů je cca stejný počet vítězů i poražených
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 45 % 15 % Téměř polovina vítězů po aktualizaci Penguin má málo zpětných odkazů z katalogů

 

Známka: 5

 

Závěr: Pokud chcete zpětný odkaz z webových katalogů, tak jen z velmi kvalitních. Kvalitní katalogy neumožňují 

záznam zdarma komukoliv a jsou stále indexovány Googlem (např. Dmoz). Hromadný zápis do katalogů se 

nedoporučuje.

 

7. Záložkovací služby: Pouze nejlepší portály!

 

Ø Podíl odkazů ze záložkovacích služeb v odkazových profilech:

 

 

Odkazy ze záložkovacích služeb

 • Vítězové: 14 %
 • Poražení: 32 %
 • Poměr: 1:2

Přenést záložky z prohlížeče do online prostředí, kde budou veřejně viditelné byl vlastně geniální nápad. 

Logika je jednoduchá: pokud je webová stránka uložena mnoha uživateli, je zřejmé, že poskytuje přidanou 

hodnotu. Podobně jako u katalogů, SEO komunita objevila účinek záložkovacích služeb, a proto 95 % těchto 

webů existuje pouze pro účely linkbuildingu. Pokud chcete použít tento typ odkazů, platí stejně jako u katalogů, 

že je třeba tyto portály pečlivě vybírat.

 

Ø Počet odkazů ze záložkovacích služeb Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 45 % 55 % V přímém srovnání těch, kteří mají odkazy ze záložkovacích služeb je více poražených
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 45 % 40 % U těch, kteří mají několik odkazů ze záložkovacích služeb je podobný podíl vítězů i poražených
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 10 % 5 % Existuje více vítězů než poražených, kteří mají málo odkazů ze záložkovacích webů

 

Známka: 5

Závěr: I přes původní záměr sociálního sdílení odkazů, většina záložkovacích služeb nemá smysl. Je třeba vybírat jen 

některé, které jsou indexovány vyhledávači a mohou dopomoci k cestě nahoru.

 

6. Odkazy z tiskových zpráv: Ano, ale ne masově

 

Ø Podíl odkazů ze záložkovacích služeb v odkazových profilech:

 

 

Odkazy z portálů pro tiskové zprávy

 • Vítězové: 4 %
 • Poražení: 8 %
 • Poměr: 1:2

Mezi tiskovými zprávami lze na rozdíl od předchozích tří typů odkazů najít skutečný obsah, ne jen články psané 

za účelem publikování k získání zpětného odkazu. Užitečnost portálů pro tiskové zprávy je výrazně vyšší než u 

předchozích typů odkazů, nicméně jsou zde ještě velké rezervy.

I u tiskových portálů se začala ztrácet skutečná redakční hodnota a lidé zde začali publikovat právě kvůli 

zpětným odkazům. Z toho důvodu se důvěryhodnost těchto portálů snížila.

 

Ø Počet odkazů ze záložkovacích služeb Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 15 % 25 % Existuje mnohem více poražených mezi těmi, kteří mají hodně odkazů z tiskových zpráv
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 25 % 25 % U těch, kteří mají několik odkazů z tiskových zpráv je stejný počet vítězů i poražených
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 60 % 50 % Existuje více vítězů než poražených, kteří mají málo odkazů z tiskových zpráv

 

Známka: 4

Závěr: Odkazy z tiskových zpráv ještě nepochybně patří do kvalitní strategie linkbuildingu. Měly by však být 

vybrány odborníkem a pro publikování by měly sloužit pouze originální tiskové zprávy.

 

5. Odkazy z portálů pro otázky a odpovědi: Ano, proč ne!

 

Ø Podíl odkazů z otázkových webů FAQ v odkazových profilech:

 

Odkazy z otázkových portálů

 • Vítězové: 1,1 %
 • Poražení: 0,9 %
 • Poměr: 1:1

Často podceňovaným druhem odkazu jsou linky z tzv. rádcovských komunit (portály určené pro otázky a odpovědi). 

Někdo položí otázku jako „Kde mohu najít dobré nabídky na internetu?“ a zároveň odpoví se svými zkušenostmi. 

Portály zaměřené na otázky a odpovědi se těší obrovské popularitě a obvykle dokážou odpovědět na otázky přesněji 

a lépe než např. na diskuzních fórech.

Chcete-li vytvořit odkaz na otázkovém portálu, můžete pouze stručně odpovědět s odkazem na stránku, kde je 

možné nalézt detailnější informace. Měli bychom odpovídat pouze na otázky, ke kterým můžeme poskytnout 

hodnotnou odpověď a také vložený odkaz by měl tazateli poskytnout přidanou hodnotu. Tímto způsobem můžete 

procvičovat poskytování hodnoty i pro ostatní typy linkbuildingu.

 

Ø Počet odkazů z webů Otázky-Odpovědi Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 5 % 0 % Existují vítězové, kteří mají mnoho odkazů z těchto portálů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 5 % 20 % U těch, kteří mají několik odkazů z otázkových portálů převažují poražení
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 90 % 00 % Jak je vidět, tento druh odkazů není tak populární – téměř všichni na něj kaldou malý důraz

 

Známka: 3

 

Závěr: Odkazy z portálů pro otázky a odpovědi mají skutečně jen malý podíl na průměrném odkazovém profilu, 

ale to je pochopitelné. Proto je do určité míry doporučujeme. Malý tip: V současné době je spam na těchto 

portálech omezován, proto byste to měli mít na paměti jako preventivní opatření.

 

4. Odkazy z katalogů firem: Ano, ale pouze kvalitní

 

Ø Podíl odkazů z katalogů firem v odkazových profilech:

 

Odkazy z katalogů firem

 • Vítězové: 2,1 %
 • Poražení: 1,5 %
 • Poměr: 1:1

Stejně jako u otázkových portálů, i katalogy firem mají malé zastoupení na průměrném odkazovém profilu. 

A přesto tam patří naprosto oprávněně, i když jsou linkbuildery často podceňovány. Obchodní katalogy jako 

Žluté stránky stále používá mnoho lidí i na internetu.

Na rozdíl od většiny webových katalogů si katalogy firem zachovávají konzistenci, což znamená, že odkaz 

z těchto katalogů je stále smysluplný. Profesionálně provozované katalogy firem Google hodnotí jako 

důvěryhodné.

 

Ø Počet odkazů z katalogů firem Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 0 % 0 % Ani u vítězů ani u poražených nebylo nalezeno mnoho odkazů z těchto webů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 30 % 25 % U těch, kteří mají několik odkazů z katalogů firem, jsou na tom poražení i vítězové podobně
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 70 % 75 % Zřejmě katalogy firem nejsou moc populární, většina webů jich použivá jen málo

 

Známka: 3

 

Závěr: Odkazy z vysoce kvalitních katalogů firem by neměly být vynechány. I když je zápis zpoplatněný, neměli 

bychom to hodnotit jako nákup odkazů, ale spíše jako tradiční reklamu. Některé katalogy firem jsou publikovány 

stejně jako tištěné verze.

 

3. Odkazy z blogů: Rozhodně ano!

 

Ø Podíl odkazů z blogů v odkazových profilech:

 

 

Odkazy z blogů

 • Vítězové: 27 %
 • Poražení: 10 %
 • Poměr: 3:1

Řada odkazů z blogů je velmi různorodá, což dělá jejich zpracování obtížnou záležitostí. Jedno je však z naší studie 

zřejmé: 

Po aktualizaci Penguin mají vítězové téměř třikrát více odkazů z blogů oproti poraženým. 

Řada bloggerů je rádo za odkaz, což vysvětluje, proč je podíl těchto odkazů na odkazových profilech tak vysoký.

Dobrý odkaz z blogu se vyplatí v každém případě. Je však nutné se zcela vyhnout blogům, které byly postaveny 

za účelem prodeje odkazů. Tyto blogy jsou degradovány na úroveň článkových webů. 

Proto kvalita u blogů převažuje nad kvantitou.

 

Ø Počet odkazů z blogů Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 80 % 25 % Drtivá většina vítězů po Penguinu má mnoho odkazů z blogů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 20 % 75 % U těch, kteří mají několik odkazů z blogů existuje více poražených
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 0 % 0 % Zde vidíte, jak bloggeři ovládají internet – žádný z webů nemá málo odkazů z blogů.

 

Známka: 2

 

Závěr: Odkazy z blogů byste měli rozhodně budovat nepřetržitě. Dobré odkazy od renomovaných, vášnivých 

bloggerů a od autorů s Google autorstvím opravdu stojí za to!

 

2. Odkazy z fór: Velmi rád!

 

Ø Podíl odkazů z fór v odkazových profilech:

 

 

Odkazy z diskuzních fór

 • Vítězové: 34 %
 • Poražení: 9 %
 • Poměr: 4:1

Velkolepé druhé místo v naší studii zpětných odkazů patří diskuzním fórům. Jedním z důvodů může být, že 

vítězné weby často poskytují obsah, který je ze své podstaty často uváděn na fóru. 

Nicméně by to nemělo odvádět pozornost od faktu, že odkazy z fór jsou přirozené, pouze pokud jsou řádně 

vybudovány.

Pro Google je snadné vidět počet příspěvků uživatele a zda byl účet vytvořen pouze za účelem rychlého získání 

odkazu. Je také jasné, že odkazy z fór, která se tematicky vztahují k odkazované stránce, jsou cennější nežli 

z obecných diskuzí.

 

Ø Počet odkazů z blogů Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 80 % 20 % V případě odkazů z fór je mnohem více vítězů, kteří mají tento typ odkazu
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 20 % 40 % Dvakrát více vítězů než poražených má několik odkazů z diskuzí
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 0 % 40 % Žádný z vítězů neměl málo odkazů z fór, naopak téměř polovina poražených ano

 

Známka: 2

 

Závěr: Přirozené odkazy z diskuzí a od zavedených autorů jsou výraznou podporou v každém odkazovém profilu. 

Podíl tohoto typu odkazu na celkovém odkazovém profilu se samozřejmě liší v závislosti na odvětví, někdy docela 

výrazně. Pokud se podíváme na profily velkých soukromých značek, mají hodně odkazů z diskuzí. 

Je to tedy jasný signál.

 

1. Autoritativní odkazy: Ano, sem s nimi!

Ø Podíl autoritativních odkazů v odkazových profilech:

Autoritativní odkazy

 

 • Vítězové: 8,9 %
 • Poražení: 0,9 %
 • Poměr: 10:1

Drahokamy mezi zpětnými odkazy jsou rozhodně vysoce kvalitní linky z autoritativních zavedených webů. 

Tomuto typu odkazů říkáme „authority links“. V naší studii jsme viděli u autoritativních odkazů zdaleka nevyšší rozdíly 

mezi jejich využitím u vítězů a poražených. Vítězové po updatu od Googlu mají 10x více vysoce důvěryhodných 

zpětných odkazů než poražení.

Tyto autoritativní odkazy jsou z novin, časopisů a portálů, které mají na internetu nebo ve svém oboru opravdovou 

autoritu a byly zveřejněny ve formě odborných článků, recenzí nebo tiskových zpráv.

 

Ø Počet autoritativních odkazů Vítězové Poražení Závěr
Mnoho (více než 14 % zpětných odkazů) 5 % 0 % Zatím pouze málo linkbuilderů dbá na zakomponování autoritativních odkazů
Několik (1-14 % zpětných odkazů) 50 % 20 % Mezi těmi, kteří mají alespoň nějaké autoritativní odkazy existuje mnoho vítězů
Málo (méně než 1 % zpětných odkazů) 45 % 80 % Téměř všechny poražené weby využívají málo nebo žádné autoritativní odkazy

 

Známka: 1

 

Závěr: Autoritativní zpětné odkazy mají vzhledem ke své vzácnosti na World Wide Webu jasnou hodnotu pro posílení 

odkazového profilu. I tam, kde získání takového odkazu vyžaduje velkou námahu, vyplatí se to. Nicméně existuje 

také horní hranice. Pokud podíl autoritativních odkazů v profilu překračuje 15 %, Google se zeptá, proč dostáváte jen 

odkazy z mimořádně silných stránek.

 

Expertní závěr Mario Kupzika

Na tomto místě bych měl zmínit, proč moji zaměstnanci aplikují tyto typy odkazů:

Studie nám dává nejlepší základ pro to, co budeme nabízet v rámci našich produktů. To dokazuje, že naše 

budování odkazů dokáže skutečně pomoct. Zvolili jsme ty typy odkazů, o kterých se domníváme, že jsou 

nejdůležitější a zároveň je nejtěžší je získat. Vzhledem našemu zaměření na prémiové typy odkazů, je můžeme 

nabízet ve velmi dobré kvalitě a za spravedlivé ceny.

Navíc je součástí našich standardních služeb pro zákazníky, doporučit různé druhy odkazů a poradit. 

Doporučujeme pouze smysluplné složení odkazového profilu:

 

 

Ideální odkazový profil

 

Byl bych rád, pokud byste mi dali možnost odpovědět na vaše dotazy ohledně linkbuildingu a našich produktů. 

Pro kontakty se zákazníky si vždy vyhradím speciální čas. Mým cílem je zvýšit viditelnost vašich stránek ve 

vyhledávačích dlouhodobě a stabilně.

 • Tel.: 728 671 624
 • E-mail: info@registraceodkazu.cz
 

Pokud chcete stoupat na google, doporučuji průběžně aplikovat náš balíček zpětných odkazů.