Poznání vlastního ega, vtíravé deprese a sžíravé krize středního věku odbourává řízený koučink

18.06.2019

Kdokoli z nás se v životě potká z různými strachy. Může se jednat například o strach o příbuzenstvo, patří sem strach o svůj zdravotní stav zdraví, prožitek nemoci, deprese z různých příčin, nepříjemné krize středního věku. Často se lidi upínají ke samospásným lékům, obíhají psychology, pěstují si závislosti, prchají před realitou, vztekají se, nejsou příjemní, případně se sebepoškozují. 


Nic z toho nevede ke zdárnému konci. Nabízíme možnost, jež je postaveno na principu pochopení vlastní síly, pochopení svého ega, možných eventualit, ve výsledku je každý opět sebejistým člověkem.

Programy Moje síla dokážou u zájemců probudit ideální podmínky k osobnímu rozvoji. U všech účastníků programů dojde ke zvýšení psychické a fyzické kondice, díky které se stanou odolnější proti různým životním nástrahám, osudovým úskalím, přemůžou strachy, zjistí možnost, jak být příjemný k okolí a současně se nedat využívat. Řízený koučink je základem objevení pravdivé osobnosti, jež má dar přijímání i dávání, nalezne ponaučení v nezdaru, dokáže překonat krize středního věku, dostane se přes deprese, vydrží válku se závislostmi, stane se empatičtější, zažije si vlastní sny a přání a hlavně se bude těšit na každé nové ráno.

V konkrétních programech Moje síla je pro každého připraven kurz podle jeho požadavků. Všechny Roční programy se speciálně upravily pro všechny účastníky kurzu, již se plánovitě budou věnovat rozvinutí vlastní síly, avšak s patrným posunem již v krátkém časovém období. Kupříkladu úloha průběžných programů spočívá v primárním seznámení se s kurzy. Pobytové programy zahrnují jednorázové intenzivní kurzy. Na osobním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracuje koučink Moje síla.