Vedení účetnictví spravujeme zodpovědně

17.02.2022

Podnikáte a doteď jste si s vedením účetnictví vystačili sami. Ovšem podnikání se rozrůstá, aktivit přibývá a úměrně s nimi i faktur, skladových zásob a dalších účetních položek. S účetnictvím si neradno zahrávat, sebemenší problém by mohl finanční úřad po zásluze potrestat. Proto přenechte vedení účetnictví radši profesionálům.

Vedení účetnictví
Vedení účetnictví

Zodpovědnost hoďte na profesionály

Pokud chcete mít klidné spaní a být si přitom jistí, že finance máte v pořádku, svěřte vedení účetnictví firmě, která vedení účetnictví dělá profesionálně a s plnou odpovědností. Nejenže vám budou evidovat všechny vydané i přijaté faktury a hotovostní doklady, ale budou vám taktéž pravidelně reportovat o stavu všech závazků a pohledávek. Postarají se o evidenci skladu a skladových zásob, vedení drobného i dlouhodobého majetku a zpracování služebních cest a cestovních náhrad. Připraví veškeré platební formuláře pro platby, díky čemu budete muset v hlavě držet jen minimum povinností.

Nezapomeňte na termín daňového přiznání

S blížícím se březnovým termínem je dobré mít v patrnosti povinnost podání daňového přiznání. Pokud se ovšem rozhodnete využít služeb daňového poradce, tak se termín odevzdání posouvá až na červen. V každém případě však musíte daňové přiznání podat, s čímž vám opět účetní firma vyjde ochotně vstříc a připraví také další související náležitosti - rozvahu, výkaz zisku a ztrát, cashflow, přílohy k účetní závěrce a další povinné přílohy.

Vstříc úřadům s profesionály

Jít do křížku s úřady není příliš prozíravé, proto je lepší mít věci v pořádku a v případě nejasností mít po ruce někoho, kdo s úřady bude fundovaně komunikovat. I v pravidelných kontaktech se státní správou se vyplatí mít za zády odborníky. Ti se postarají o to, aby včas a správně odcházelo DPH i kontrolní hlášení. Zpracují také statistiky pro Český statistický úřad a Českou národní banku.

V případě nepředvídatelných okolností jsou účetní firmy schopné provést také zpětnou rekonstrukci účetnictví.